1

धुलिखेल अस्पताल काठमाडौँ बिश्वबिद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेजको सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना